1) Přihlaste do systému zadáním uživatelského jména a hesla v pravém horním rohu této obrazovky. Vaše uživatelské jméno je evidenční číslo dárce (ID), které najdete na průkazce dárce, heslo vám bylo zasláno e-mailem.

2) Po prvním přihlášení do systému si změňte heslo (lišta "Změna hesla").

3) Objednejte se k odběru: zvolte pracoviště (odběr plazmy nebo krve v Ústí, odběr krve v Teplicích). Vyberte si volné datum odběru, klikněte na něj. Vyberte si volný čas odběru, klikněte na něj. Klikněte na odkaz "ODESLAT". Pokud byla objednávka provedena správně, na Váš e-mail přijde potvrzení objednávky a v informačním systému transfuzního oddělení bude vytvořena rezervace.

4) Kontrola objednávek, přeobjednání, zrušení objednávky: Na liště "Vaše objednávky" si můžete zkontrolovat objednané termíny odběrů. Na pravé straně každého řádku můžete objednávku jednoduše zrušit nebo změnit termín odběru. Při správně provedené změně nebo zrušení odběru Vám přijde e-mail s potvrzením a změní se nebo zruší rezervace v systému transfuzního oddělení.

Upozornění:

1) V objednávacím systému si nemůžete změnit svoji e-mailovou adresu, nová e-mailová adresa musí být primárně změněna v dárcovském systému transfuzního oddělení. Napište požadavek o změnu e-mailu na UL_Darci@kzcr.eu , e-mail lze změnit také při odběru v evidenci Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, případně pro Odběrové místo v Teplicích je email tptrans@kzcr.eu a osobně při odběru v evidenci Odběrového místa v Nemocnici Teplice.

2) Zapomněli jste heslo? Nevadí. Zadejte svoje evidenční číslo (ID) do pole „uživatelské jméno“, odklikněte šipku v černém kruhu. Pod vykřičníkem je volba „Zde si můžete nastavit nové heslo“. Podmínkou úspěšné změny hesla je, že zadáte e-mailovou adresu, kterou máte registrovanou na transfuzním oddělení. Pokud zadáte neregistrovanou e-mailovou adresu, nové heslo nebude odesláno. Opět doporučujeme po prvním přihlášení si změnit heslo!

3) Tempus kontroluje i krevní skupinu (týká se především odběrů krve), podle požadavku klinických pracovišť nemocnic, které krví zásobujeme, je nastaven příslušný počet odběrů každé krevní skupiny v objednávacím systému. Je možné, že volný termín pro odběr vaší krevní skupiny bude dostupný až za několik dnů či týdnů. Doporučení: pokud není volný termín podle vašeho přání, sledujte Tempus pravidelně. Může se stát, že objednaný dárce zruší svůj termín nebo při úbytku zásob navýšíme počet požadovaných odběrů na určitý den, čímž se uvolní odběr pro další dárce,… objednejte se nebo přeobjednejte, pokud vám jiný termín lépe vyhovuje.

4) Platí, že u nás registrované dárce bez objednaného a potvrzeného termínu neodebereme.

5) Prvodárce se na odběr neobjednává, může přijít na odběr kdykoliv v odběrových dnech a hodinách bez objednání (prvodárce je osoba, která dosud nedarovala krev ani krevní složku na našem oddělení). Každému prvodárci po úspěšném odběru a odeslání průkazky dárce krve pošleme i heslo do objednávacího systému TEMPUS na jeho e-mail.

Copyright Krajská zdravotní, a.s. © 2010-2024